Jak działa spółdzielnia mieszkaniowa?

Czym zajmuje się spółdzielnia mieszkaniowa?

Spółdzielnia mieszkaniowa to organizacja, która łączy właścicieli mieszkań w jednym budynku lub osiedlu. Spółdzielnia zarządza nieruchomością w imieniu członków i podejmuje decyzje o utrzymaniu budynków i terenów wspólnych. Członkowie spółdzielni mają prawo do głosowania w sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością, a także mają możliwość uczestniczenia w decydowaniu o kosztach utrzymania nieruchomości.

Spółdzielnie mieszkaniowe są jednym z typów własnościowych, które można spotkać w Polsce. Ich celem jest zarządzanie nieruchomościami wspólnymi członków, a także zapewnienie im dostępu do mieszkań. Spółdzielnie mieszkaniowe mogą być utworzone przez osoby fizyczne lub prawne, a ich członkami mogą być osoby fizyczne lub prawne. Spółdzielnie mieszkaniowe są zarządzane przez Zarząd Główny Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej.

Do głównych zadań spółdzielni mieszkaniowych należą:

 • zarządzanie nieruchomościami wspólnymi członków,
 • zapewnienie dostępu do mieszkań,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w celu zaspokojenia potrzeb członków w zakresie usług mieszkaniowych i lokalnych,
 • utrzymanie i konserwacja nieruchomości oraz instalacji technicznych,
 • organizowanie życia społecznego wspólnoty mieszkaniowej.

Organizacja spółdzielni mieszkaniowych

Spółdzielnie mieszkaniowe to organizacje, które zarządzają współwłasnościowymi budynkami mieszkalnymi. Spółdzielnie mogą być zarządzane przez wspólnoty mieszkaniowe, przez spółki prawa handlowego lub przez osoby fizyczne. Spółdzielnie mieszkaniowe działają na podstawie ustaw o spółdzielczości mieszkaniowej i o wspólnotach mieszkaniowych.

W Polsce istnieje kilka typów spółdzielni mieszkaniowych, które różnią się między sobą strukturą i modelem działania. Najpopularniejsze to spółdzielnie mieszkaniowe zarządzane przez wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie prawa handlowego.

Spółdzielnie mieszkaniowe zarządzane przez wspólnoty mieszkaniowe to najbardziej popularny typ spółdzielni w Polsce. W tym modelu władze spółdzielni są wybierane przez członków wspólnoty mieszkaniowej. Członkowie wspólnoty mają prawo do głosowania na członków zarządu spółdzielni oraz do udziału w decydowaniu o sprawach spółdzielni.

Spółdzielnie prawa handlowego to spółdzielnie, które są zarządzane przez spółki prawa handlowego. W tym modelu władze spółdzielni są wybierane przez członków spółki prawa handlowego. Członkowie mają prawo do głosowania na członków zarządu spółdzielni oraz do udziału w decydowaniu o sprawach spółdzielni.

Osoby fizyczne mogą również zarządzać spółdzielniami mieszkaniowymi. W tym modelu władze spółdzielni są wybierane przez członków spółki prawa handlowego. Członkowie mają prawo do głosowania na członków zarządu spółdzielni oraz do udziału w decydowaniu o sprawach spółdzielni.

Finanse spółdzielni mieszkaniowej

Finanse w spółdzielni mieszkaniowej to bardzo ważny aspekt funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Spółdzielnia mieszkaniowa jest przedsiębiorstwem, które żyje z czynszów i opłat za usługi, które świadczy swoim członkom. Aby spółdzielnia mogła funkcjonować prawidłowo, potrzebuje odpowiedniego zarządzania finansami.

Pieniądze, które otrzymuje spółdzielnia mieszkaniowa od swoich członków, są przeznaczane na utrzymanie budynków oraz na świadczenie innych usług, takich jak ogrzewanie, ciepła woda, ochrona, itp. Spółdzielnia mieszkaniowa ma także obowiązek inwestować w swoje budynki, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i dobre funkcjonowanie.

Zarządzanie finansami w spółdzielni mieszkaniowej jest więc bardzo ważne, a dobre zarządzanie finansami to gwarancja prawidłowego funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

Prawa i obowiązki członków spółdzielni mieszkaniowych

Członkowie spółdzielni mieszkaniowych mają prawo do:

 • korzystania z wyłączności na korzystanie z nieruchomości
 • udziału w spółdzielni
 • wyboru i odwoływania członków zarządu
 • udziału w sprawach spółdzielni
 • otrzymywania informacji o spółdzielni
 • zgłaszania wniosków i propozycji do zarządu

Członkowie spółdzielni mieszkaniowych mają obowiązek:

 • stosowania się do statutu i regulaminów spółdzielni
 • partycypowania w kosztach utrzymania nieruchomości
 • dbania o dobro wspólne
background-shape background-shape background-shape background-shape background-shape background-shape
background-shape background-shape background-shape background-shape background-shape